همایش های اسفند ۱۳۹۲

۱ الی ۱ اسفند ۱۳۹۲- بیستمین کنگره سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژی   
۳ الی ۳ اسفند ۱۳۹۲- اولین همایش ملی میکروب شناسی نوین   
۳ الی ۴ اسفند ۱۳۹۲- اولین کنگره بازی های رایانه ای و ارتقای سلامت    
۶ الی ۸ اسفند ۱۳۹۲- دوازدهمین همایش کشوری گفتار درمانی ایران    
۶ الی ۸ اسفند ۱۳۹۲- دومین همایش سراسری جامعه سالم  
۶ الی ۸ اسفند ۱۳۹۲- ششمین همایش سامانه های نوین دارورسانی ایران   
۶ الی ۸ اسفند ۱۳۹۲- نهمین همایش دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور  
۶ الی ۹ اسفند ۱۳۹۲- دومین کنگره مشترک قلب و عروق ایران       
۷ الی ۷ اسفند ۱۳۹۲- دومین همایش منطقه ای اخلاق پزشکی    
۷ الی ۷ اسفند ۱۳۹۲- سومین همایش قرآن پژوهی و طب    
۷ الی ۸ اسفند ۱۳۹۲- سومین سمینار انتریک پاتوژن 
۷ الی ۸ اسفند ۱۳۹۲- نخستین همایش ملی علوم زیستی   
۷ الی ۹ اسفند ۱۳۹۲- کنگره سالانه انجمن ارتوپدی اصفهان  
۷ الی ۹ اسفند ۱۳۹۲- نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان  
۷ الی ۹ اسفند ۱۳۹۲- دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان فک و صورت ایران   
۷ الی ۹ اسفند ۱۳۹۲- چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران   
۸ الی ۸ اسفند ۱۳۹۲- هفتمین همایش کشوری انجمن آموزش علوم پزشکی  
۸ الی ۹ اسفند ۱۳۹۲- سومين همايش كشوري سوختگي   
۱۳ الی ۱۴ اسفند ۱۳۹۲- دومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی   
۱۳ الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۲- کنگره سراسري تغذيه رشد و تکامل در نوزادان و کودکان    
۱۴ الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۲- سومین کنگره دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی  
۱۴ الی ۱۶ اسفند ۱۳۹۲- اولین همایش داخلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد   
۱۵ الی ۱۶ اسفند ۱۳۹۲- اولین همایش تازه های فیبریلاسیون دهلیزی  
۱۸ الی ۱۸ اسفند ۱۳۹۲- ششمین کنگره داخلی تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
۲۰ الی ۲۰ اسفند ۱۳۹۲- اولین همایش قرآن پژوهی و طب  
۲۰ الی ۲۱ اسفند ۱۳۹۲- پنجمین همایش دانشجویی پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 

 

همایش های سال ۱۳۹۳

فهرست همایش های پزشکی سال ۱۳۹۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

همایش های برگزار شده در سال ۱۳۹۲

 

همایش های فروردین ۱۳۹۲

۹ الی ۱۲ فروردین ۱۳۹۲- هفتمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه
۱۹ الی ۱۹ فروردین ۱۳۹۲- همایش روز جهانی بهداشت
۲۷ الی ۳۰ فروردین ۱۳۹۲- سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران
۲۷ الی ۳۰ فروردین ۱۳۹۲- اولین همایش دانشجویی بیماری های متابولیک
۲۸ الی ۳۰ فروردین ۱۳۹۲- چهارمین کنگره انجمن قلب کودکان ایران
۲۸ الی ۳۰ فروردین ۱۳۹۲- هفتمین کنگره سالیانه کولورکتال
۳۰ فروردین الی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲- پنجمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل
۳۱ فروردین الی ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲- یازدهمین کنگره ارتقاء خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی  

 

همایش های اردیبهشت ۱۳۹۲

۲ الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲- پنجمین کنگره سراسری پریناتولوژی
۴ الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲- دومین کنگره کشوری اخلاق پزشکی
۴ الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲- پنجمین کنگره سالیانه تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال
۴ الی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲- نوزدهمین سمینار سالیانه فارابی
۴ الی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲- هشتمين همايش سراسري بهداشت و ايمني كار
۴ الی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲- نهمین همایش دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
۴ الی ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲- همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران
۵ الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲- چهارمين سمينارسالیانه پرستاري چشم فارابي
۵ الی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲- نخستین همایش سراسری تصویربرداری غیرتهاجمی مقطعی قلب و عروق
۹ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲- چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
۱۰ الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲- دوازدهمین کنگره بین المللی شنوایی شناسی ایران
۱۰ الی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲- بیستمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران
۱۱ الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲- دومین کنگره بین المللی سلامت زنان
۱۱ الی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲- پنجمین کنگره بین المللی پزشکي هسته اي کشور
۱۱ الی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲- دومین کنگره بین المللی بیماری های عروق کرونر
۱۴ الی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲- اولین سمپوزیوم ملی فیزیولوژی در روانشناسی
۱۴ الی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲- سی و هفتمین کنگره سالانه جراحی پلاستیک و زیبائی
۱۴ الی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲- سي و هفتمين كنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران
۱۵ الی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲- بیست و یکمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران
۱۶ الی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲- سومین همایش بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی
۱۷ الی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲- شانزدهمین همایش روز جهانی آسم
۱۷ الی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲- کنگره مدیریت درد
۱۷ الی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲- اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر
۱۸ الی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲- هفتمین همایش تازه های علوم بهداشتی
۱۸ الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲- همایش آسم و بیماری های نقص ایمنی
۱۸ الی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲- اولین کنگره بین المللی جراحی قلب مازندران
۱۸ الی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲- دوازدهمین کنگره بین المللی سم شناسی و مسمومیت های ایران
۱۸ الی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲- بیست و چهارمین کنگره سالانه فیزیوتراپی
۲۴ الی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲- کنگره بین المللی تازه های عفونی کودکان
۲۴ الی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲- کنگره پرستاری تازه های عفونی کودکان
۲۴ الی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲- هفتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران
۲۴ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲- بیست و نهمین کنگره رادیولوژی ایران
۲۴ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲- شانزدهمین کنگره سالانه انجمن اورولوژی ایران
۲۴ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲- بیست و چهارمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
۲۵ الی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲- دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
۲۵ الی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲- سومین کنگره ژنتیک پزشکی ایران
۲۵ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲- سیزدهمین کنگره اپتومتری خراسان
۲۵ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲- همایش تازه های ارتوپدی اندام های فوقانی
۲۵ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲- هشتمین سمینار جدیدترین مقالات جهانی و نوآوری های پوست و زیبایی
۲۵ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲- بیست و یکمین سمینار چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۵ الی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲-- پنجمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران
۲۶ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲- نخستین همایش کشوری سارکوئیدوز
۲۸ الی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲- نخستین کنگره پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی  

 

همایش های خرداد ۱۳۹۲

۱ الی ۳ خرداد ۱۳۹۲- چهارمین همایش داروسازی بالینی ایران 
۱ الی ۳ خرداد ۱۳۹۲- هشتمین همایش بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان  
۱ الی ۳ خرداد ۱۳۹۲- نوزدهمین کنگره سراسری انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری     
۲ الی ۴ خرداد ۱۳۹۲- دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته    
۲ الی ۴ خرداد ۱۳۹۲- دوازدهمین کنگره سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران 
۴ الی ۵ خرداد ۱۳۹۲- اولین کنگره بین المللی اخلاق پرستاری  
۵ الی ۶ خرداد ۱۳۹۲- هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی دانشجویان پیراپزشکی     
۸ الی ۹ خرداد ۱۳۹۲- پنجمین نشست سالیانه گروه فوق تخصصی جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم ایران
۸ الی ۱۰ خرداد ۱۳۹۲- پنجمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک 
۹ الی ۱۰ خرداد ۱۳۹۲- اولین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در تشخیص بیماری ها  
۱۱ الی ۱۱ خرداد ۱۳۹۲- پنجمین همایش سالیانه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  

 

همایش های تیر ۱۳۹۲

۵ الی ۷ تیر ۱۳۹۲- سمینار سالانه تازه های فشار خون  
۱۲ الی ۱۴ تیر ۱۳۹۲- هفتمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات چشم بیمارستان رسول اکرم 
۱۵ الی ۱۸ تیر ۱۳۹۲- هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران   

 

همایش های مرداد ۱۳۹۲

۲۳ الی ۲۵ مرداد ۱۳۹۲- شانزدهمین کنگره سراسری علمی اپتومتری ایران       
۳۰ مرداد الی ۱ شهریور ۱۳۹۲- ششمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضوی     
۳۰ مرداد الی ۱ شهریور ۱۳۹۲- ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان     

 

همایش های شهریور ۱۳۹۲

۱ الی ۵ شهریور ۱۳۹۲- بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران      
۵ الی ۷ شهریور ۱۳۹۲- دوازدهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران     
۶ الی ۸ شهریور ۱۳۹۲- چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی     
۶ الی ۸ شهریور ۱۳۹۲- ششمین همایش کشوری بیمارستان امروز بیمارستان فردا   
۱۳ الی ۱۵ شهریور ۱۳۹۲- چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل    
۱۳ الی ۱۵ شهریور ۱۳۹۲- نهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان    
۱۳ الی ۱۵ شهریور ۱۳۹۲- هشتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان   
۲۰ الی ۲۱ شهریور ۱۳۹۲- کنگره بین المللی فراورده های طبیعی   
۲۰ الی ۲۲ شهریور ۱۳۹۲- کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان      
۲۰ الی ۲۲ شهریور ۱۳۹۲- هفتمین کنگره سالیانه دانش اعتیاد    
۲۰ الی ۲۲ شهریور ۱۳۹۲- اولین همایش بین المللی مکمل های غذایی رژیمی و دارویی    
۲۶ الی ۲۸ شهریور ۱۳۹۲- ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران   
۲۶ الی ۲۹ شهریور ۱۳۹۲- پانزدهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق 
۲۷ الی ۲۹ شهریور ۱۳۹۲- همایش درد در سرطان 

 

همایش های مهر ۱۳۹۲

۳ الی ۴ مهر ۱۳۹۲- اولین همایش ملی آلزایمر 
۳ الی ۴ مهر ۱۳۹۲- کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی    
۳ الی ۵ مهر ۱۳۹۲- سومین همایش کشوری هماتولوژی      
۳ الی ۵ مهر ۱۳۹۲- سی و هشتمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران    
۵ الی ۸ مهر ۱۳۹۲- دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران    
۷ الی ۷ مهر ۱۳۹۲- همایش ملی مهندسی ایمنی و سلامت کار    
۹ الی ۱۱ مهر ۱۳۹۲- دومین سمینار کودک بد حال    
۹ الی ۱۱ مهر ۱۳۹۲- شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران    
۱۰ الی ۱۲ مهر ۱۳۹۲- همایش فناوری های نوین آزمایشگاهی   
۱۰ الی ۱۲ مهر ۱۳۹۲- دومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران     
۱۰ الی ۱۲ مهر ۱۳۹۲- هفتمین کنگره بیماری های مجاری صفراوی و پانکراس       
۱۰ الی ۱۲ مهر ۱۳۹۲- چهارمین همایش راهکارهای ارتقای سلامت با محوریت فشار خون بالا    
۱۱ الی ۱۲ مهر ۱۳۹۲- اولین سمینار درمانهای دستی و تمرین درمانی  
۱۲ الی ۱۵ مهر ۱۳۹۲- ششمین سمپوزیوم بین المللی جراحی مغز و اعصاب    
۱۵ الی ۱۷ مهر ۱۳۹۲- دومین کنگره توانبخشی حرفه ای ایران    
۱۶ الی ۱۹ مهر ۱۳۹۲- چهارمین کنگره بین المللی راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت     
۱۷ الی ۱۸ مهر ۱۳۹۲- نخستین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی استان گیلان   
۱۷ الی ۱۸ مهر ۱۳۹۲- اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فراورده های طبیعی     
۱۷ الی ۱۸ مهر ۱۳۹۲- دومین کنگره هپاتوبیلیاری و پیوند کبد   
۱۷الی ۱۹ مهر ۱۳۹۲- ششمین کنگره انجمن اندویورولوژی و یورولاپاروسکوپی ایران     
۱۷ الی ۱۹ مهر ۱۳۹۲- دهمین کنگره بین المللی صرع   
۱۸ الی ۱۸ مهر ۱۳۹۲- اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار   
۱۸ الی ۱۹ مهر ۱۳۹۲- ششمین سمینار سراسری پرستار ماما و پژوهش    
۱۸ الی ۱۹ مهر ۱۳۹۲- نهمین همایش سراسری پزشکی ورزشی     
۱۸ الی ۲۲ مهر ۱۳۹۲- بیست و پنجمین همایش بین المللی بیماری های کودکان     
۱۸ الی ۲۲ مهر ۱۳۹۲- یازدهمین همایش پرستاری کودکان   
۲۰ الی ۲۲ مهر ۱۳۹۲- چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره سالانه انجمن رژیونال آنستزی و درد  
۲۰ الی ۲۳ مهر ۱۳۹۲- ششمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل      
۲۲ الی ۲۶ مهر ۱۳۹۲- بیست و یکمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران     
۲۳ الی ۲۵ مهر ۱۳۹۲- همایش نفروپاتولوژی  
۲۴ الی ۲۶ مهر ۱۳۹۲- هفتمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران   
۲۴ الی ۲۶ مهر ۱۳۹۲- ششمین سمینار درماتولوژی مبتنی بر شواهد   
۲۴ الی ۲۶ مهر ۱۳۹۲- هشتمین کنگره سالیانه انجمن جراحان عمومی ایران   
۲۴ الی ۲۶ مهر ۱۳۹۲- هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه پزشکی ایران   
۲۵ الی ۲۶ مهر ۱۳۹۲- دومین کنگره بین المللی پروکتولوژی     
۲۷ الی ۲۹ مهر ۱۳۹۲- هفتمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران   
۳۰ مهر الی ۳ آبان ۱۳۹۲- سی امین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران  
مهر ۱۳۹۲- اولین کنگره درمان های غیردارویی در اختلالات مغز و اعصاب و روان کودکان   

 

 

همایش های آبان ۱۳۹۲

۱ الی ۳ آبان ۱۳۹۲- دهمین کنگره بین المللی ام اس ایران  
۱ الی ۳ آبان ۱۳۹۲- هفتمین کنگره سالیانه رینوپلاستی پیشرفته  
۱ الی ۳ آبان ۱۳۹۲- چهارمین کنگره بین‌المللی پزشکان شمالغرب کشور  
۱ الی ۳ آبان ۱۳۹۲- کنگره بین المللی تازه های غدد درون ریز و متابولیسم  
۱ الی ۳ آبان ۱۳۹۲- دومین کنگره خاورمیانه پیشگیری از بیماری های قلبی  
۱ الی ۳ آبان ۱۳۹۲- ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی  
۴ الی ۷ آبان ۱۳۹۲- چهارمين كنگره بين المللي تازه ترين دستاوردهاي پژوهش در پزشكي   
۶ الی ۹ آبان ۱۳۹۲- بیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران   
۷ الی ۹ آبان ۱۳۹۲- کنگره روانپزشکی در ایران 1400  
۷ الی ۹ آبان ۱۳۹۲- چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر 
۷ الی ۹ آبان ۱۳۹۲- بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران   
۷ الی ۹ آبان ۱۳۹۲- سومین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران  
۷ الی ۹ آبان ۱۳۹۲- اولین کنگره بین المللی و پنجمین همایش کشوری بروسلوز  
۷ الی ۱۰ آبان ۱۳۹۲- چهاردهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور  
۷ الی ۱۰ آبان ۱۳۹۲- کنگره بین المللی جراحی خراسان 
۸ الی ۹ آبان ۱۳۹۲- اولین کنگره بین المللی جراحی عروق و آندوواسکولار 
۸ الی ۹ آبان ۱۳۹۲- همایش سراسری ارتقا سلامت خانواده 
۸ الی ۹ آبان ۱۳۹۲- همایش بین المللی چشم انداز سلامت  
۸ الی ۹ آبان ۱۳۹۲- چهارمین همایش سراسری طب و قضا    
۸ الی ۹ آبان ۱۳۹۲- اولین همایش سراسری حفظ باروری  
۸ الی ۹ آبان ۱۳۹۲- همایش تازه های استئوپروز  
۸ الی ۹ آبان ۱۳۹۲- پنجمین کنگره بین المللی طب سنتی و تاریخ پزشکی در ایران  
۸ الی ۱۰ آبان ۱۳۹۲- سیزدهمین همایش سراسری اعصاب کودکان 
۸ الی ۱۰ آبان ۱۳۹۲- همایش کشوری هماتولوژی و انکولوژی  
۹ الی ۹ آبان ۱۳۹۲- دومین همایش بررسی ضوابط شرعی در پزشکی   
۱۵ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۲- دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش   
۱۵ الی ۱۷ آبان ۱۳۹۲- ششمین همایش سراسری اختلالات خواب    
۱۵ الی ۱۷ آبان ۱۳۹۲- ششمین کنگره سرطان پستان  
۱۵ الی ۱۷ آبان ۱۳۹۲- هفتمین کنگره کولوپروکتولوژی و بی اختیاری     
۱۵ الی ۱۷ آبان ۱۳۹۲- پانزدهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران  
۲۸ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۲- پنجمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران 
۲۹ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۲- سومین همایش ملی گیاهان دارویی  
۲۹ آبان الی ۱ آذر ۱۳۹۲- کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ایران   

 

 

همایش های آذر ۱۳۹۲

۴ الی ۵ آذر ۱۳۹۲- دومين كنگره ملي پژوهشگران ايمني غذا    
۶ الی ۶ آذر ۱۳۹۲- همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی   
۶ الی ۷ آذر ۱۳۹۲- همایش ملی پژوهش های کاربردی پرستاری و مامایی در ارتقا سلامت   
۶ الی ۷ آذر ۱۳۹۲- ششمین همایش سراسری استروک      
۶ الی ۸ آذر ۱۳۹۲- هجدهمین کنگره کاردرمانی ایران 
۶ الی ۸ آذر ۱۳۹۲- نهمین کنگره دوسالانه ایمونولوژی آسم و آلرژی ایران   
۶ الی ۸ آذر ۱۳۹۲- سیزدهمین كنگره ساليانه انجمن متخصصين پوست ايران    
۶ الی ۸ آذر ۱۳۹۲- سیزدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران   
۹ الی ۱۱ آذر ۱۳۹۲- هشتمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران 
۹ الی ۱۱ آذر ۱۳۹۲- ششمین کنگره سراسری پرستاری اورژانس    
۱۳ الی ۱۴ آذر ۱۳۹۲- بیست و چهارمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران    
۱۳ الی ۱۵ آذر ۱۳۹۲- چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران    
۱۳ الی ۱۵ آذر ۱۳۹۲- نهمین همایش سالانه انجمن پزشکان عفونی کودکان 
۱۳ الی ۱۵ آذر ۱۳۹۲- هفدهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران 
۱۷ الی ۱۸ آذر ۱۳۹۲- سومین کنگره استانداردهای تجهیزات و مواد حوزه کنترل عونت و استریلیزاسیون   
۱۷ الی ۱۹ آذر ۱۳۹۲- پنجمین کنگره تصویربرداری بیماریهای زنان و مامایی      
۱۹ الی ۲۱ آذر ۱۳۹۲- ششمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران   
۱۹ الی ۲۲ آذر ۱۳۹۲- پنجمین کنگره ملی ضایعات نخاعی  
۱۹ الی ۲۲ آذر ۱۳۹۲- اولین کنگره ملی کاربرد بایومتریال در پزشکی بازساختی   
۲۰ الی ۲۱ آذر ۱۳۹۲- کنگره توانبخشی سالمندان  
۲۰ الی ۲۲ آذر ۱۳۹۲- چهارمین همایش سالیانه روان درمانی شناختی رفتاری   
۲۱ الی ۲۲ آذر ۱۳۹۲- همایش تحت فشار قرارگرفتن موضعی اعصاب محیطی 
۲۲ الی ۲۲ آذر ۱۳۹۲- نخستین همایش دانشجویی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان     
۲۶ الی ۲۶ آذر ۱۳۹۲- اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل  
۲۷ الی ۲۸ آذر ۱۳۹۲- سیزدهمین سمینار دانشجویی کشوری دانش و تندرستی     
۲۷ الی ۲۹ آذر ۱۳۹۲- اولین همایش بین المللی اخلاق تولید مثل 
۲۷ الی ۲۹ آذر ۱۳۹۲- بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران 
۲۷ الی ۲۹ آذر ۱۳۹۲- دومین کنگره بین المللی نوروساینس پایه و بالینی 
۲۷ الی ۲۹ آذر ۱۳۹۲- نهمین کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان   

 

همایش های دی ۱۳۹۲

۱ الی ۱ دی ۱۳۹۲- نهمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    
۴ الی ۵ دی ۱۳۹۲- چهاردهمین سمينار ملی و اولین سمینار بین المللی فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات  
۴ الی ۶ دی ۱۳۹۲- اولین کنفرانس تجویز و مصرف منطقی مکمل ها در بیماریهای مختلف   
۴ الی ۶ دی ۱۳۹۲- هشتمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکی لیزری ایران   
۷ الی ۹ دی ۱۳۹۲- همایش مراقبت های تسکینی و چالش های پیش رو   
۱۸ الی ۱۹ دی ۱۳۹۲- چهارمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی      
۱۸ الی ۲۰ دی ۱۳۹۲- دومین کنگره ملی آموزش بیمار  
۱۸ الی ۲۰ دی ۱۳۹۲- ششمین کنگره بین المللی سلامت باروری   
۱۸ الی ۲۰ دی ۱۳۹۲- سومین کنگره تازه های بیماری های پوست   
۱۸ الی ۲۰ دی ۱۳۹۲- بیست و دومین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
۱۸ الی ۲۰ دی ۱۳۹۲- نهمین همایش سالیانه انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات ایران  
۱۹ الی ۲۰ دی ۱۳۹۲- دومین سمینار تازه های الکتروتراپی ایران     
۲۵ الی ۲۷ دی ۱۳۹۲- کنگره بیماریهای مادرزادی ارتوپدی اطفال     
۲۵ الی ۲۷ دی ۱۳۹۲- کنگره جوانسازی دور چشم Periorbital Rejuvenation 
۲۶ الی ۲۷ دی ۱۳۹۲- همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی   

 

همایش های بهمن ۱۳۹۲

۲ الی ۳ بهمن ۱۳۹۲- نخستین همایش بین المللی سیره نبوی در طب    
۲ الی ۴ بهمن ۱۳۹۲- کنگره سراسری طب اورژانس در ورزش   
۲ الی ۴ بهمن ۱۳۹۲- نهمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات چشم   
۲ الی ۴ بهمن ۱۳۹۲- کنگره سلول های بنیادی   
۴ الی ۶ بهمن ۱۳۹۲- پنجمین کنفرانس انفورماتیک تصویربرداری    
۵ الی ۹ بهمن ۱۳۹۲- بیست و دومین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران   
۵ الی ۹ بهمن ۱۳۹۲- چهاردهمین کنگره سراسری پرستاری بیماری های عفونی و گرمسیری ایران  
۸ الی ۱۱ بهمن ۱۳۹۲- یازدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی    
۸ الی ۱۱ بهمن ۱۳۹۲- اولین کنگره بین المللی جراحی های چاقی    
۹ الی ۱۱ بهمن ۱۳۹۲- هفتمین همایش سالانه انجمن نوروژنتیک ایران    
۹ الی ۱۱ بهمن ۱۳۹۲- اولین همایش علمی جامع شاغلان رشته های پزشکی   
۱۰ الی ۱۱ بهمن ۱۳۹۲- دومين سمینار ملي طب درد در كودكان  
۱۵ الی ۱۷ بهمن ۱۳۹۲- سومین کنگره زانو ایران  
۱۵ الی ۱۷ بهمن ۱۳۹۲- کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان 
۱۶ الی ۱۸ بهمن ۱۳۹۲- ششمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا  
۱۷ الی ۱۸ بهمن ۱۳۹۲- هفتمین سمینار آسم و رینیت آلرژیک در کودکان  
۲۲ الی ۲۴ بهمن ۱۳۹۲- ششمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  
۲۲ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۲- چهاردهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند  
۲۳ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۲- اولین سمینار راینوپلاستی    
۲۳ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۲-ششمین کنگره آزمایشگاه و بالین   
۲۳ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۲- هفتمین کنگره بین المللی انجمن خون و سرطان کودکان ایران    
۲۴ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۲- چهارمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی 
۲۸ الی ۳۰ بهمن ۱۳۹۲- دومین کنگره سراسری زندگی سالم و توسعه مراقبت های پرستاری و مامایی  
۲۹ الی ۳۰ بهمن ۱۳۹۲- پنجمین همایش سراسری بهداشت و درمان نیروهای مسلح    
۲۹ بهمن الی ۱ اسفند ۱۳۹۲- سومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت   
۲۹ بهمن الی ۱ اسفند ۱۳۹۲- سومین همایش کشوری سموم طبیعی    
۲۹ بهمن الی ۲ اسفند ۱۳۹۲- هجدهمین کنگره رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز   
۳۰ بهمن الی ۱ اسفند ۱۳۹۲- اولین کنگره بین المللی ایمنی نانو ایران 
۳۰ بهمن الی ۱ اسفند ۱۳۹۲- دومین کنگره داخلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
۳۰ بهمن الی ۲ اسفند ۱۳۹۲- اولین گردهمائی بین المللی چالش های بالینی بیماری های مغز و اعصاب    
۳۰ بهمن الی ۲ اسفند ۱۳۹۲- ششمین كنگره علمي انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران    
۳۰ بهمن الی ۲ اسفند ۱۳۹۲- هفتمين كنگره سراسري تازه هاي پوست و زيبايي     
۳۰ بهمن الی ۲ اسفند ۱۳۹۲- یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران    
۳۰ بهمن الی ۲ اسفند ۱۳۹۲- کنگره بین المللی اورژانس های قلبی      
۳۰ بهمن الی ۲ اسفند ۱۳۹۲- همایش ملی سلامت زنان  

 

  

فیسبوک همایش های پزشکی

 

 

لیست همایش ها در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ به روز رسانی شده است

ماهانه از بخش همایش های پزشکی بالینی بیش از ۲۱۰۰۰ بازدید صورت می گیرد که بیش از ۵۵۰۰ بازدید، از این صفحه می باشد. چنانچه از همایشی اطلاع دارید یا برگزار کننده همایشی هستید که در فهرست فوق وجود ندارد خواهشمند است آن را برای ثبت در این فهرست اطلاع دهید:
اطلاع دادن همایش های پزشکی

 

برای مشاهده همایش های پزشکی به ترتیب زمان درج در وبلاگ پزشکی بالینی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
همایش های بالینی

برای مشاهده لیست اطلاع رسانی جلسات پزشکی در سال ۱۳۹۲بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
فهرست جلسات و کارگاه های پزشکی سال ۱۳۹۲

برای مشاهده فهرست موضوعی همایش ها بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:
فهرست همایش ها و سمینارهای کودکان 
فهرست همایش ها و سمینارهای پوست  
 
فهرست همایش ها و سمینارهای زنان 
 
فهرست همایش ها و سمینارهای قلب 
 
فهرست همایش ها و سمینارهای پرستاری 
 
فهرست همایش و سمینارهای دارویی 
فهرست همایش های دانشجویی پزشکی 


برای مشاهده همایش ها و جلسات پزشکی بر اساس موضوع از لینک های زیر استفاده نمایید:

 

همایش های ارتوپدی
همایش های اورولوژی
همایش های اطفال
همایش های بیهوشی
همایش های پاتولوژی
همایش های پوست
همایش های داخلی
همایش های جراحی
همایش های چشم پزشکی
همایش های رادیولوژی
همایش های روانپزشکی
همایش های زنان
همایش های طب اورژانس
همایش های طب فیزیکی
همایش های عفونی
همایش های قلب
همایش های مغز و اعصاب
همایش های گوش و حلق و بینی

اطلاع رسانی های ارتوپدی
اطلاع رسانی های اورولوژی
اطلاع رسانی های اطفال
اطلاع رسانی های بیهوشی
اطلاع رسانی های پاتولوژی
اطلاع رسانی های پوست
اطلاع رسانی های داخلی
اطلاع رسانی های جراحی
اطلاع رسانی های چشم پزشکی
اطلاع رسانی های رادیولوژی
اطلاع رسانی های روانپزشکی
اطلاع رسانی های زنان
اطلاع رسانی های طب اورژانس
اطلاع رسانی های طب فیزیکی
اطلاع رسانی های عفونی
اطلاع رسانی های قلب
اطلاع رسانی های مغز و اعصاب
    
اطلاع رسانی های گوش و حلق و بینی

    برای مشاهده فهرست تصویری همایش های پزشکی از لینک زیر استفاده نمایید: 
 فهرست تصویری همایش های پزشکی

 

برای مشاهده لیست همایش ها و جلسات پزشکی در سال های قبل بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:
فهرست همایش های پزشکی سال ۱۳۹۱  
فهرست همایش های پزشکی سال ۱۳۹۰
فهرست جلسات و کارگاه های پزشکی سال ۱۳۹۱ 
فهرست جلسات و کارگاه های پزشکی سال ۱۳۹۰  

برای مشاهده پربازدیدترین همایش های پزشکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
پر بازدیدترین همایش های پزشکی

 

1- همایش (کنگره): گردهمایی رسمی متشکل از متخصصین و افراد با تجربه که در آن نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در موضوع علمی مشخص به صورت مقاله، سخنرانی و پوستر ارائه شده و به شکل دوره‌ای از 1 تا 5 سال یکبار تکرار می‌گردد طول مدت کنگره 3 روز یا بیشتر است. برای برگزاری هر کنگره تشکیل تعدادی کمیته تخصصی ضرورت دارد. 2- همایش بین‌المللی (کنگره بین ا لمللی): با حضور اساتید و پژوهشگران برجسته خارجی تشکیل می‌گردد (علاوه بر داشتن تعاریف همایش ملی) جداقل 20دصد مقالات ارائه شده در همایش بین‌المللی حاصل تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در سایر کشورها است. 3- هم اندیشی (سمینار): اجتماعات و گردهمایی که هدف از تشکیل آن بیان تازه‌های علمی، مبادله تجربیات و تجدید اطلاعات در جهت چاره‌جویی و حل مشکلات حرفه‌ای شرکت‌کنندگان است به صورت ارائه سخنرانی، میزگرد و جلسات پرسش و پاسخ اداره می‌گردد. طول مدت آن حداقل 2 روز می‌باشد.4- فراهم‌آیی (کنفرانس): نشست‌ها و اجتماعاتی که به منظور شور و بحث در یک زمینه خاص تشکیل می‌گردد و در آن افراد نقطه نظرات خود را درباره مسائل و مشکلات مهم از طریق سخنرانی، جلسات پرسش و پاسخ، میزگرد و گزارش موارد جالب (case report) مطرح می‌نمایند. این نشست‌ها می‌تواند در طی یک روز یا به صورت جلسات دوره‌ا ی تشکیل گردد. چنانچه این جلسات بصورت ادواری تشکیل شود به آن کنفرانس‌های دوره‌ای اطلاق می‌شود. 5- هم نشست (سمپوزیوم): به منظور آموزش مسائل علمی تخصصی و فوق تخصصی درباره موضوعی خاص به صورت سخنرانی، کار گروهی، بحث و ارائه مقاله برگزار می‌گردد در سمپوزیوم هر یک از سخنرانان درباره جنبه خاصی از موضوع به بحث می‌پردازند، مخاطبین هم نشست افراد متخصص و صاحبنظر می‌باشند. طور مدت سمپوزیوم معمولاً ۱ روز است.

 

 


برچسب‌ها: فهرست, فهرست همایش ها
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | جمعه دوم اسفند ۱۳۹۲ | لینک ثابت |همایش ها: دانشجویی | پرستاری | قلب | زنان | پوست | دارویی | چشم | روانپزشکی | اطفال | نورولوژی
متن ها: مقالات پزشکی | مهارت های پزشکی | روش های پزشکی | تجهیزات پزشکی | خبرهای پزشکی
موضوع ها: قلب | زنان | اطفال | چشم | پوست | نورولوژی | ارتوپدی | عفونی
خواندنی ها: نظرسنجی ها | وبلاگ ها | نکته ها | دانستنی ها | گالری ها

دارویی: تاییدیه های ۲۰۱۳ | تاییدیه های ۲۰۱۲ | تاییدیه های ۲۰۱۱
مدیاها: فیلم های پزشکی | تصاویر پزشکی گزارش های پزشکی

آخرین مطالب پزشکی بالینی
اینستاگرام همایش های پزشکی
فیسبوک همایش های پزشکی
           
Health Top  blogs Google Analytics Alternative Health Blog Directory


آخرین اخبار سلامت
 

Page Rank blog links